г. Пенза, плотина ТЭЦ - 1 построена в 1959 г.

 г. Пенза, плотина ТЭЦ - 1 построена в 1959 г.