г. Пенза, пл.Ленина, Дом Советов

 г. Пенза, пл.Ленина, Дом Советов